103E/15,, Tổ 33, Kp.2, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Gọi ngay

0918.233.599

Liên hệ với chúng tôi

vietanhvn@gmail.com

Dịch vụ

Cung ứng việc làm, lao động

Cung ứng việc làm, lao động

Là mô hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cho các khách hàng là doanh nghiệp đang có nhu cầu về lao động. Việc theo dõi và quản lý doanh thu, chi phí, công nợ của doanh nghiệp cung ứng việc làm, lao động được công ty giải quyết một cách triệt để.

Sau khi ký kết hợp đồng cung cấp nhân sự, doanh nghiệp tiến hành đăng thông tin tuyển dụng lên các báo, website. Công ty có thể dễ dàng giúp nhà quản lý theo dõi các chi phí này chi tiết cho từng đối tượng, hợp đồng cung ứng lao động.

Xem thêm